VnSteel: Năm 2014 tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm

Posted on Posted in Kinh tế - kinh doanh, Tin tức

ổng công ty thép Việt Nam (VnSteel) vừa công bố báo cáo quản trị năm 2014.

Có thể nói, năm 2014 là năm khá nhiều thay đổi lớn ở VnSteel. Báo cáo quản trị của công ty đã nêu rõ, năm 2014, ban điều hành đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của HĐQT, có giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong đó trọng tâm đổi mới công tác quản trị và tái cấu trúc công ty mẹ-tổng công ty. Tổng công ty đã loại bỏ khỏi hệ thống phân phối cồng kềnh, chi phí lớn nhưng hoạt động không hiệu quả.

Ngoài ra, năm 2014 công ty đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực. VnSteel cũng đã tập trung chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty.

Một số nghị quyết quan trọng mà công ty thực hiện trong năm phải kể đến như thông qua thoái 100% vốn tại Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải; thông qua kế hoạch chia lợi nhuận 2013 và chủ trương tăng vốn điều lệ Tôn Phương Nam; giữa tháng 9, công ty ra nghị quyết dừng triển khai 3 dự án là dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép tại Hậu giang, dự án đầu tư trung tâm gia công và phân phối thép tại phía Bắc và dừng triển khai dự án đầu tư dây chuyển sản xuất thép dự ứng lực công suất 12.000 tấn/năm. Ngoài ra, VnSteel đã giải thể CTCP Thép dự ứng lực Việt Nam…

Về nhân sự, ông Nghiêm Xuân Đa lên giữ chức vụ tổng giám đốc từ 21/4/2014. Công ty cũng bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT mới và 1 Thành viên BKS mới.

Theo InfoNet.vn

VnSteel: Năm 2014 tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm