Toyota cấp phép sử dụng miễn phí 5680 bằng sáng chế có liên quan tới công nghệ pin nhiên liệu hydro

Posted on Posted in Sở hữu trí tuệ, Tin tức

Toyota tuyên bố sẽ nối gót Tesla, cho phép mọi người sử dụng hơn 5600 bằng sáng chế pin nhiên liệu hydro và các công nghệ khác có liên quan. Cụ thể, mọi tổ chức trên thế giới đều có quyền sử dụng 5680 bằng sáng chế có liên quan đến pin nhiên liệu, bao gồm cả những công nghệ tiên tiến mà hãng đã phát triển dành cho mẫu Toyota Mirai. Chương trình này có hiệu lực đến hết năm 2020 và hãng hy vọng rằng, nó sẽ góp phần thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của công nghệ năng lượng trong tương lai.

Toyota tuyên bố sẽ nối gót Tesla , cho phép mọi người sử dụng hơn 5600 bằng sáng chế pin nhiên liệu hydro và các công nghệ khác có liên quan. Cụ thể, mọi tổ chức trên thế giới đều có quyền sử dụng 5680 bằng sáng chế có liên quan đến pin nhiên liệu, bao gồm cả những công nghệ tiên tiến mà hãng đã phát triển dành cho mẫu Toyota Mirai. Chương trình này có hiệu lực đến hết năm 2020 và hãng hy vọng rằng, nó sẽ góp phần thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của công nghệ năng lượng trong tương lai.

Danh sách bằng sáng chế được Toyota cấp phép sử dụng bao gồm 1970 bằng sáng chế có liên quan tới tổ hợp pin nhiên liệu, 290 phát minh về bình chứa hydro áp lực cao, 3350 bằng sáng chế có liên quan tới hệ thống phần mềm điều khiển pin nhiên liệu và 70 bằng sáng chế trong công tác sản xuất – cung ứng nhiên liệu hydro.

Phó giám đốc Toyota Bob Carter tuyên bố: “Tại Totoya, chúng tôi tin rằng khi những ý tưởng tốt được chia sẻ, những thứ tuyệt vời sẽ xảy ra. Thế hệ xe đâu tiên được trang bị pin nhiên liệu hydro sẽ được chính thức giới thiệu trong giai đoạn 2015 – 2020. Đây là một bước đi quan trọng, đòi hỏi những nỗ lực và hợp tác đúng mức giữa ngành công nghiệp xe hơi, các cơ quan quản lý chính phủ, các viện nghiên cứu và nhà cung cấp năng lượng. Bằng cách loại bỏ ranh giới truyền thống giữa các công ty, chúng tôi có tể đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ mới và bước vào tương lai một cách nhanh chóng, hiệu quả và kinh tế hơn.”

Đây là lần đầu tiên Toyota cấp quyền sử dụng miễn phí bằng sáng chế của hãng. Các bằng sáng chế này sẽ cung cấp cho những nhà sản xuất xe hơi muốn sả xuất và thương mại hóa xe sử dụng pin nhiên liệu hidro. Đồng thời, những nhà cung cấp linh kiện pin nhiên liệu hoặc công ty năng lượng cũng có thể sử dụng bằng sáng chế để tạo nên các sản phẩm thương mại trong tương lai. Chương trình sẽ có hiệu lực cho đến hết năm 2020. Trong một phần của thỏa thuận cấp phép, Toyota có thể (hoặc không) yêu cầu các hãng khác chia sẻ bằng sáng chế pin nhiên liệu của họ với Toyota để cùng nhau sử dụng.