quoc-huy

Nghị định về Sở hữu trí tuệ

Posted on Posted in Tài nguyên, Văn bản pháp quy
STT Nghị định Mô tả Tải về
1 Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2011.
2 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2006.
3 Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2011.
4 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2006.
5 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2013.
6 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 10 năm 2006.
7 Nghị định số 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.
8 Nghị định số 42/2003/NĐ-CP Quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 07 năm 2003.
9 Nghị định số 61/2002/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2014.
10 Nghị định số 54/2000/NĐ-CP Quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh,chỉ dẫn địa lý,tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 10 năm 2000.
11 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 04 năm 2012.
12 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả,quyền liên quan Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.
13 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 03 năm 2007.
14 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2010.
15 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 04 năm 2006.