WIPO-Logo

Các điều ước quốc tế lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Posted on Posted in Tài nguyên, Văn bản pháp quy
STT Điều ước quốc tế Mô tả Tiếng Việt Tiếng Anh
1 Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ Có hiệu lực khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007
2 Công ­ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật Việt Nam nộp đơn gia nhập ngày 26/07/2004, có hiệu lực từ ngày 26/10/2004
3 Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp Có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 08/03/1949
4 Công ước Rome về bảo vệ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng Việt Nam nộp đơn gia nhập ngày 01/12/2006, có hiệu lực từ ngày 01/03/2007)
5 Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng mới Việt Nam nộp đơn gia nhập ngày 21/11/2006, có hiệu lực từ ngày 24/12/2006
6 Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) Việt Nam nộp đơn gia nhập ngày 10/12/1992, có hiệu lực từ ngày 10/03/1993
7 Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ Việt Nam nộp đơn gia nhập ngày 06/04/2005, có hiệu lực từ ngày 06/07/2005
8 Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh Việt Nam nộp đơn gia nhập ngày 06/04/2005, có hiệu lực từ ngày 06/07/2005
9 Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 25/06/1939, tuyên bố tiếp tục áp dụng ngày 17/09/1956
10 Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam nộp đơn gia nhập ngày 11/04/2006, có hiệu lực từ ngày 11/07/2006
11 Thỏa ước Hague về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp Việt Nam chưa là thành viên
12 Thỏa ước Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ Việt Nam chưa là thành viên
13 Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu Việt Nam chưa là thành viên
14 Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu Việt Nam chưa là thành viên
15 Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp Việt Nam chưa là thành viên
16 Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế Việt Nam chưa là thành viên
17 Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent Việt Nam chưa là thành viên
18 Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp Việt Nam chưa là thành viên, hiệp ước chưa có hiệu lực
19 Hiệp định khung ASEAN về hợp tác Sở hữu trí tuệ