Cảnh báo doanh nghiệp về thực thi sở hữu trí tuệ và an ninh mạng

Posted on Posted in Sở hữu trí tuệ, Tin tức

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền Tác giả tại TP HCM vừa tiến hành triển khai kế hoạch tuyên truyền và cảnh báo một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ và củng cố an ninh mạng. Trưởng Văn phòng Đại diện Cục Bản […]

Việt Nam đứng thứ năm trên thế giới về hiệu quả đổi mới sáng tạo

Posted on Posted in Sở hữu trí tuệ, Tin tức

Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về năng suất và sản lượng xuất khẩu lúa gạo, hạt tiêu, điều… Trong ảnh: Kỹ sư Viện Sinh học Nông nghiệp kiểm tra, đánh giá chất […]

Sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Posted on Posted in Sở hữu trí tuệ, Tin tức

Đối chiếu với Hiệp định về sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS), có thể thấy rằng khi nộp đơn cho Tổ chức Thương mại thế giới, hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam còn rất nhiều điểm chưa phù hợp. Với mong muốn nhanh chóng hội nhập với thế […]