Cảnh báo doanh nghiệp về thực thi sở hữu trí tuệ và an ninh mạng

Posted on Posted in Sở hữu trí tuệ, Tin tức

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền Tác giả tại TP HCM vừa tiến hành triển khai kế hoạch tuyên truyền và cảnh báo một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ và củng cố an ninh mạng. Trưởng Văn phòng Đại diện Cục Bản […]