Toyota cấp phép sử dụng miễn phí 5680 bằng sáng chế có liên quan tới công nghệ pin nhiên liệu hydro

Posted on Posted in Sở hữu trí tuệ, Tin tức

Toyota tuyên bố sẽ nối gót Tesla, cho phép mọi người sử dụng hơn 5600 bằng sáng chế pin nhiên liệu hydro và các công nghệ khác có liên quan. Cụ thể, mọi tổ chức trên thế giới đều có quyền sử dụng 5680 bằng sáng chế có liên quan đến pin nhiên liệu, bao […]