[Câu hỏi thường gặp] Phần 4: Quyền tác giả và quyền liên quan

Posted on Posted in Câu hỏi thường gặp, Tài nguyên

12. Quyền tác giả là gì? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?  Quyền tác giả là phần cốt lõi của pháp luật nhằm trao cho tác giả, nghệ sỹ và các nhà sáng tạo khác sự bảo hộ cho những sáng tạo văn học và nghệ thuật của họ – dưới đây […]

[Câu hỏi thường gặp] Phần 3: Sáng chế

Posted on Posted in Câu hỏi thường gặp, Tài nguyên

9. Làm thế nào ₫ể xác định được sản phẩm có khả năng bảo hộ sáng chế hay không? Để ₫ược bảo hộ sáng chế, sản phẩm của bạn phải: • Thuộc ₫ối tượng có khả năng bảo hộ sáng chế; • Là một sáng chế; • Có tính mới; • Có trình ₫ộ sáng tạo; […]

[Câu hỏi thường gặp] Phần 1: Giới thiệu chung về sở hữu trí tuệ

Posted on Posted in Câu hỏi thường gặp, Tài nguyên

1. Sở hữu trí tuệ là gì? Tại sao phải bảo hộ sở hữu trí tuệ? Bất cứ khi nào một sản phẩm mới vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, khôngsớm thì muộn sẽ bị ₫ối thủ cạnh tranh sản xuất các sản phẩm giống hoặc tương tự. Trong một số […]

dam_nghi_lon_1

[Sách hay] Dám nghĩ lớn

Posted on Posted in Giới thiệu sách hay, Sáng tạo sức trẻ

Mỗi người trong chúng ta cần có phẩm chất gì để có thể đạt được những thành công lớn lao? Điều gì giúp bạn đạt được mục tiêu cao nhất trong công việc, cuộc sống và trong cộng đồng của bạn? Chí thông mình tuyệt đỉnh? Hay tài năng xuất chúng? Tất cả đều không phải. “Sự […]